Dokumenty do pobrania - rok szkolny 2024/2025

Podanie o przyjęcie do szkoły


Dokumenty do pobrania - rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

Formularz umowy o korzystanie z posiłków w stołówce - PRZEDSZKOLE

Formularz umowy o korzystanie z posiłków w stołówce - SZKOŁA

Karta obiegowa ucznia


Instrukcje

Instrukcja - pierwsze logowanie do GPE

Instrukcja - zmiana hasła GPE

Instrukcja e-podręczniki


Statut szkoły

Standardy ochrony małoletnich

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci

Szkolny zestaw programów nauczania 2023-2024
Szkolny zestaw podręczników 2023-2024
Program wychowawczo-profilaktyczny 2023-2024
Regulamin świetlicy
Szkolny regulamin darmowych podręczników
Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji, iż dziecko jest krzywdzone