i-wojewodzki-konkurs-matematyczno-przyrodniczy-sprytna-sowa-149282.jpg


Wyniki etapu wojewódzkiego


Harmonogram

do 15 listopada 2022 r.

Zgłoszenie szkoły do konkursu poprzez wypełnienie formularza online

25 listopada 2022 r., godz. 14:00

Etap szkolny konkursu

2 grudnia 2022 r.

Przesłanie przez Szkolne Komisje Konkursowe wyników etapu szkolnego

12 grudnia 2022 r

Publikacja listy uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego na stronie internetowej organizatora

22 lutego 2023 r., godz. 14:00

Etap powiatowy konkursu (zmiana terminu!)

10 marca 2023 r.

Publikacja listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego na stronie internetowej organizatora

21 kwietnia 2023 r., o godzinie 14:00.

 

Etap wojewódzki konkursu

12 maja 2023 r.

Ogłoszenie listy zwycięzców na stronie internetowej organizatora