i-wojewodzki-konkurs-matematyczno-przyrodniczy-sprytna-sowa-149282.jpg


Zapraszamy do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym "Sprytna Sowa" dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024. Aby zgłosić szkołę do konkursu należy wypełnić formularz elektroniczny do 24 listopada 2023 r. Link do formularza zostanie również przesłany na adresy e-mail szkół razem z regulaminem konkursu i załącznikami. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.


Harmonogram

do 24 listopada 2023 r.

Zgłoszenie szkoły do konkursu poprzez wypełnienie formularza online

8 grudnia 2023 r., godz. 12:00

Etap szkolny konkursu

15 grudnia 2023 r.

Przesłanie przez Szkolne Komisje Konkursowe wyników etapu szkolnego

22 grudnia 2023 r

Publikacja listy uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego na stronie internetowej organizatora

21 lutego 2024 r., o godzinie 14:00.

Etap powiatowy konkursu

11 marca 2024 r.

Publikacja listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego na stronie internetowej organizatora

24 kwietnia 2024 r., o godzinie 14:00.

 

Etap wojewódzki konkursu

13 maja 2024 r.

Ogłoszenie listy zwycięzców na stronie internetowej organizatora