Ogłoszenia i aktualności:


Szanowni Państwo,

w dniu 13.09.2023 r.  Rada Rodziców podjęła decyzję dotyczącą podwyższenia (na kwotę 20,00 zł miesięcznie )  dobrowolnej składki na rzecz Szkoły Podstawowej nr 77.  Wpłatę należy uiścić jednorazowo do dn. 10 października lub podzielić ogólną kwotę na dwie raty (pierwsza (100,00 zł) do 10 października, druga do 10 marca.

Konto do wpłat: Pekao S.A. nr rachunku: 11 1240 5354 1111 0011 2634 1756

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców

Dariusz Zduńczuk

rada-rodzicow-179154.jpg