polkolonie-letnie-153022.jpg

Serdecznie zapraszamy na półkolonie letnie organizowane przez naszą szkołę, które będą się odbywać w godzinach od 7:30 do 15:30 w następujących terminach: 

turnus 1: 24.06.2024 r. - 28.06.2024 r.  

turnus 2: 01.07.2024 r. – 05.07.2024 r.

turnus 3: 19.08.2024 r. – 23.08.2024 r.  

 

Rekrutacja na wypoczynek trwać będzie od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r. do godziny 15:00 

 

 

Wypełnione dokumenty prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się w portierni lub składać w sekretariacie. 

 

Lista osób zakwalifikowanych na wypoczynek w ramach Akcji LATO zostanie wywieszona na drzwiach szkoły w dniu 17.06.2024 r. 

 

Szczegóły dotyczące wypoczynku znajdą Państwo w dokumentach do pobrania.  

 

Prosimy zapoznać się z Regulaminem wypoczynku. 

 

 

Na każdy turnus wypoczynku letniego obowiązuje osobna rekrutacja. Biorąc udział w rekrutacji na kilka turnusów rodzic zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty na każdy turnus osobno.


Rozliczenie wypoczynku nastąpi ostatniego dnia i wówczas zostaną zwrócone ewentualne nadpłaty.

Opłata za obiady wynosi 5 x 6,00 zł  = 30 zł płatna przelewem na indywidualny numer konta do wpłacania obiadów. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z Intendentem. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie będą zwracane koszty wpłaconych zaliczek w związku z dokonaną rezerwacją.