Procedura funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku

 

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz lub wyznaczony przez dyrekcję nauczyciel przebywa w bibliotece w maseczce i rękawicach ochronnych.
 2. Bibliotekarz/nauczyciel zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Regularnie, po każdym przyjęciu książek i podręczników dezynfekowany będzie blat i rękawice bibliotekarza/nauczyciela.
 4. W bibliotece może przebywać jeden uczeń/rodzic w masce i rękawicach ochronnych lub innym zabezpieczeniu. Pozostali stoją na korytarzu, przynajmniej 2 m od siebie.
 5. Okres kwarantanny przyniesionych książek i podręczników wynosi 72 godziny.
 6. Zwrócone książki i podręczniki będą odkładane w wyznaczonym w bibliotece miejscu i oznaczone datą zwrotu.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.
 8. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum.
 9. Przypomina się uczniom i rodzicom o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowanie pogiętych kartek, sklejone rozdarcia).
 10. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób). Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników/ lektur powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 11. Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. 
 12. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.


KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ!

 

biblioteka-35089.jpg

Przynieś książkę z domu i wymień ją na inną.

 


Biblioteka i czytelnia szkolna jest czynna codziennie w godzinach 800 – 1500

 

biblioteka-133298.jpg

W swych zbiorach biblioteka posiada ponad 15 tys. książek. Prenumerowanych jest dziesięć tytułów czasopism. Między innymi „Dziennik Bałtycki”, „Świerszczyk”, „Kumpel”, „Victor – Junior”, „Victor – Gimnazjalista”, "Charaktery", "Świat Nauki" oraz czasopisma specjalistyczne dla nauczycieli.

 

pliki do pobrania