„LAP BOOK - ZWIERZĘTA WODNE, CZYLI NIESAMOWITY ŚWIAT RZEK, JEZIOR, MÓRZ I OCEANÓW”


Czy wiecie, że w ostatni czwartek września przypada Światowy Dzień Morza, a w ostatnią niedzielę września Światowy Dzień Rzek? Z kolei w październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ośmiornicy, która jest absolutnie niezwykłym zwierzęciem. Między innymi te właśnie wydarzenia w kalendarzu zainspirowały nas do organizacji konkursu plastycznego. Wykonajcie lap book, w którym przedstawicie kilka wybranych zwierząt wodnych, ciekawostek na ich temat (rysunki, ilustracje, zdjęcia).


Czym jest lap book?
To złożony arkusz papieru przypominający teczkę ze skrzydełkami otwieranymi na boki i z przyklejonymi wewnątrz karteczkami z informacjami, ciekawostkami oraz ilustracjami na dany temat. Ograniczeniem tego, co znajdzie się w środku, jest jedynie Wasza wyobraźnia i kreatywność. Mogą to być: wykresy, zagadki, rysunki, a nawet elementy składane lub ruchome (otwierane koperty, obrotowe koła) itd.


Cele konkursu:
- budzenie nowych zainteresowań i poszerzanie wiedzy;
- szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji;
- ćwiczenie manualnych zdolności przy wykonaniu pracy plastycznej;
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
- kształtowanie świadomości na temat ochrony akwenów wodnych i zwierząt w nich żyjących.
________________________________________________________________________________

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku
Koordynator konkursu: Anna Mordawska
Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy: a.mordawska@sp77.edu.gdansk.pl z dopiskiem „konkurs świetlicowy” w temacie maila.

Adres, na który należy przesyłać prace konkursowe (z dopiskiem „konkurs świetlicowy”):
Szkoła Podstawowa nr 77
ul. Orłowska 13
80-347 Gdańsk
________________________________________________________________________________

Zasady konkursu:
1. Konkurs jest kierowany do dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych w szkołach podstawowych województwa pomorskiego (klasy I-III).
2. Praca konkursowa musi być pracą indywidualną.
3. Tematyka: uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić 4 zwierzęta zamieszkujące akweny wodne (jeziora, rzeki, morza, oceany).
4. Forma: lap book (wewnątrz mogą znajdować się rysunki, wklejki, zdjęcia, krótkie opisy zwierząt, ciekawostki na ich temat itp.).
5. Technika: dowolna (z wyłączeniem materiałów sypkich).
6. Do pracy musi być dołączony załącznik z danymi uczestnika, nauczyciela świetlicy i adresem szkoły oraz podpisana zgoda o przetwarzaniu danych przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.


Dziękujemy wszystkim za udział

Cieszymy się, że zainteresowanie było tak duże, tym bardziej, że forma lap book'a jest wymagająca. Wysłaliście nam wiele różnorodnych i pomysłowych prac, za co jesteśmy wdzięczni. Nagrody, które zostaną wysłane na adresy szkół, otrzymują:

I MIEJSCE EX AEQUO: Anna Kotlewska (SP nr 2 w Starogardzie Gdańskim) oraz Emilia Górna (SP nr 2 Starogardzie Gdańskim)

II MIEJSCE EX AEQUO: Natalia Zakrzewska (SP im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie) oraz Elina Voitenko (SP im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie)

III MIEJSCE: Zuzanna Wittstock (SP nr 20 w Gdyni)