wewnatrzszkolny-konkurs-plastyczny-bajkowy-mis-160713.jpg

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • zachęcenie do kontaktu z książką,
  • wyrabianie postaw aktywnych odbiorców kultury,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, umiejętności przekazywania swoich wrażeń i emocji za pomocą środków plastycznych;

Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0-III.
  2. Każdy z autorów może dostarczyć jedną pracę.
  3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
  4. Technika: dowolna
  5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora.

PRACE NALEŻY DOSTRACZYĆ DO BIBLIOTEKI

W TERMINIE DO DNIA 28 listopada 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z biblioteką szkoły.

Ocena prac:

Oceny dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły

  Zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                                            Biblioteka