kalendarz-roku-szkolnego-84806.jpg 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2022 r. (piątek) 

Święto Edukacji Narodowej

31 października 2022 r. (poniedziałek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 r. (wtorek) 

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. (piątek) 

Święto Odzyskania Niepodległości

23 - 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2023 r. (niedziela) 

Nowy Rok

6 stycznia 2023 r. (piątek) 

Święto Trzech Króli

16 – 29 stycznia 2023 r. 

Ferie

06 marca 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6-11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2023 r. (poniedziałek) 

1 Maja

2 maja 2023 r. (wtorek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2023 r. (środa) 

3 Maja

a)  23 maja  2023 r.

·          z języka polskiego – godz. 9:00

b)  24 maja  2023 r.  

·          z  matematyki – godz. 9:00

c)  25 maja 2023 r.  język obcy nowożytny

·          język angielski/niemiecki – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty

26 maja 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

a)  12 czerwca  2023 r.

·          z języka polskiego – godz. 9:00

b)  13 czerwca  2023 r.  

·          z  matematyki – godz. 9:00

c)  14 czerwca 2023 r.  język obcy nowożytny

·          język angielski/niemiecki – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

8 czerwca 2023 r. (czwartek) 

Boże Ciało

9 czerwca 2023 r. (piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2023 r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wydanie świadectw

3 lipca 2023 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

Do 5 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

 

Rok szkolny

 

I  semestr

18,5 tygodni

II semestr

18,5 tygodni

 

Zebrania / konsultacje

14 września 2022 r.

Zebranie

Poinformowanie o:

  • warunkach, formach i przebiegu egzaminu po kl. 8
  • obowiązującej dokumentacji, procedurach, regulaminach,
  • prawie wyboru religia/etyka/nic – kl. „0”, I-e i nowi uczniowie,
  • formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • planie pracy szkoły,
  • regulaminie wypożyczania podręczników szkolnych,
  • wybór trójek klasowych.

12 października 2022 r.

Rada

9 listopada 2022 r.

Rada

7 grudnia 2022 r.

Rada

Konsultacje, poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i obniżonych ocenach zachowania

Zebrania w klasach 8

11 stycznia 2023 r.

Rada Klasyfikacyjna

8 lutego 2023 r.

Rada Podsumowująca + zebranie (zmiana terminu)

8 marca 2023 r.

Rada

5 kwietnia 2023 r.

Rada

17 maja 2023 r.

Rada

Konsultacje, poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i obniżonych ocenach zachowania

Zebrania w klasach 8

16 czerwca 2023 r. 

Rada klasyfikacyjna

siepień 2023 r.

Rada podsumowująca

 

rekolekcje

W TRAKCIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH SĄ LEKCJE