kalendarz-roku-szkolnego-84806.jpg 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1 września 2023 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dla uczniów klas 1-8

1 listopada 2023 r. (środa) 

Wszystkich Świętych

2 listopada 2023 r. (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 listopada 2023 r. (piątek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 - 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2024 r. (poniedziałek) 

Nowy Rok

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. 

Ferie

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2024 r. (środa) 

1 Maja

2 maja 2024 r. (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024 r. (piątek) 

3 Maja

a)  14 maja  2024 r.

·          z języka polskiego – godz. 9:00

b)  15 maja  2024 r.  

·          z  matematyki – godz. 9:00

c)  16 maja 2024 r.  język obcy nowożytny

·          język angielski/niemiecki – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty

17 maja 2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30 maja 2024 r. (czwartek) 

Boże Ciało

31 maja 2024 r. (piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

a)  10 czerwca  2024 r.

·          z języka polskiego – godz. 9:00

b)  11 czerwca  2024 r.  

·          z  matematyki – godz. 9:00

c)  12 czerwca 2024 r.  język obcy nowożytny

·          język angielski/niemiecki – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

21 czerwca 2024 r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wydanie świadectw

3 lipca 2024 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

Do 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

 

Rok szkolny

 

I  semestr

II semestr

 

Zebrania / konsultacje

13 września 2023 r.

Zebranie

Poinformowanie o:

  • warunkach, formach i przebiegu egzaminu po kl. 8
  • obowiązującej dokumentacji, procedurach, regulaminach,
  • prawie wyboru religia/etyka/nic – kl. „0”, I-e i nowi uczniowie,
  • formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • planie pracy szkoły,
  • regulaminie wypożyczania podręczników szkolnych,
  • wybór trójek klasowych.

11 października 2023 r.

Rada

8 listopada 2023 r.

Rada

13 grudnia 2023 r.

Rada

Konsultacje, poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i obniżonych ocenach zachowania

Zebrania w klasach 8

17 stycznia 2024 r.

Rada Klasyfikacyjna

24 stycznia 2024 r.

Rada podsumowująca 

Zebrania

13 marca 2024 r.

Rada

10 kwietnia 2024 r.

Rada

8 maja 2024 r.

Rada

Konsultacje, poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i obniżonych ocenach zachowania

Zebrania w klasach 8

14 czerwca 2024 r. 

Rada klasyfikacyjna

siepień 2024 r.

Rada podsumowująca

 

rekolekcje

W TRAKCIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH SĄ LEKCJE