ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 6:30-17:00

TELEFON   (58) 556-29-00 wew. 21

swietlica-133297.jpg

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, staramy się by panowały dobre relacje rówieśnicze i przyjazna atmosfera umożliwiająca miłe spędzanie czasu. Wychowawcy organizują różnorodne gry, zabawy, zajęcia, wyjścia poza teren szkoły, regularnie organizowane są konkursy świetlicowe oraz koła zainteresowań.

Uczniowie wykazujący chęć odrabiania zadań domowych mogą zawsze liczyć na pomoc. W świetlicy obowiązuje regulamin zaakceptowany przez uczniów, dobre zachowanie zostaje wyróżnione. Wychowawcy na bieżąco analizują i rozwiązują problemy, są w kontakcie z nauczycielami oraz rodzicami. Dzięki finansowemu wsparciu rodziców kupujemy nowe gry dydaktyczne, zabawki, materiały plastyczne oraz higieniczne. Kiedy pogoda dopisuje dzieci maja możliwość przebywania na szkolnym placu zabaw lub boiskach.

Szkoła posiada stołówkę, codziennie wydawanych jest ponad 200 obiadów.

 

Do wspólnej zabawy i odpoczynku w świetlicy zapraszają:

Maria Grabowska,

Anna Lenartowicz,

Anna Mordawska,

Aneta Lipecka.