Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony naboru kandydata: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk/Candidates/Add

 rekrutacja-do-klas-pierwszych-165786.jpg