Szanowni Państwo,

Informuję, że w okresie od połowy lutego do początku czerwca będę realizować z Państwa dziećmi program profilaktyczny #Ważne Wybory. W jego ramach będę prowadziła warsztaty psychoedukacyjne na kilku godzinach wychowawczych.

Program jest ciekawy i bardzo wartościowy. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w kontekście zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, wśród młodzieży starszych klas szkoły podstawowej.

Jego treści celnie wpisują się w program wychowawczo – profilaktyczny Naszej szkoły, a także łączą się z tegorocznymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

Na zajęciach omówiona zostanie tematyka podejmowania decyzji, zasad, uczuć w życiu człowieka, dojrzewania, stawiania granic, uzależnień oraz komunikacji z dorosłymi.

Psycholog szkolny