XXIX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1768–1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”
.

dla klas 4 - 8 

Zgłoszenia  do 6.11. 2023 r. (poniedziałek) do P. Moniki Skowronek.

Terminarz XXIX edycji

I etap - szkolny
8 listopada 2023 r., godz. 1200, czas trwania: 90 min.

II etap - wojewódzki
8 grudnia 2023 r., godz. 1100, czas trwania: 90 min.

III etap ponadwojewódzki
14 marca 2024 r., godz. 1100, czas trwania: 90 min.

Zawody laureatów - Gala Finałowa
4-6 czerwca 2024 r.

10. 11. 2023

Miło nam poinformować,  że w wyniku etapu szkolnego, ktory odbył się 8 listopada, jedna osoba zakwalifikowala się do etapu wojewódzkiego. Jest to Adam Hering z klasy 8a. 

Gratulujemy!

Informacje dotyczące konkursu dostepne są na stronie losyzołnierza.pl