Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku zaprasza wszystkie szkoły z województwa pomorskiego do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Matematyczno - Przyrodniczym "Sprytna Sowa", Szczegóły konkursu w Regulaminie.
Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych w SP77

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać przez Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego Sprytna Sowa

Załącznik nr 1 - protokół z etapu szkolnego

Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia