BohaterON włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Każdy wpis na portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/  to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii. 

Każdy ma możliwość dodawania własnych wpisów – można dodać zdjęcie, grafikę lub rysunek albo nagrać film, w którym podziękujesz, wyrazisz uznanie czy refleksję na temat uczestników i wydarzeń, które miały miejsce w polskiej historii 79 lat temu.