Materiały do egzaminu na kartę rowerową

http://zkpig7.pl/A_NOWA_STRONA_2013_2014/KARTA_ROWEROWA_2019.htm