Z okazji Dni Erasmusa wzięliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez SP 35, podczas której dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów.

 

 

erasmus-90883.jpg   erasmus-90884.jpg


Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła obecnie realizuje trzy projekty Erasmus+. Mamy nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji uda mam się zrealizować wszystkie działania.

erasmus-90574.jpg


W dniach 25-29 listopada gościliśmy w naszej szkole i w naszych domach uczestników projektu Erasmus+ z Francji, Rumunii i Włoch. Było to dla nas wszystkich niesamowite doświadczenie. Nawiązaliśmy nowe znajomości, zaprzyjaźniliśmy się i mieliśmy możliwość pokazania naszym Gościom, jak piękny jest nasz kraj. Już nie możemy się doczekać kolejnych spotkań

 

FILM   

 

 


 

 

 Dzisiaj, drugiego dnia wspólnych działań, odwiedziła nas Prezydent Gdańska - Pani Aleksandra Dulkiewicz. Dla wszystkich były to niezapomniane i wyjątkowe chwile!

 

ZDJĘCIA

 

 

 


 

 

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.

1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.

2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

4. W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ będzie wspierać działania z zakresu sportu powszechnego w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę polityczną w dziedzinie sportu.

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

  • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;

  • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”);

  • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);

  • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;

  • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.